Op 5 oktober wordt in Menetes het Bevrijdingsfeest gevierd. (10.30 - 14.00 uur). Op 4 oktober 1944 werden de bezetters verdreven van Karpathos (Italianen en Duitsers). Na een korte kerkdienst in de hoofdkerk Koimisi tis Theotokou gaan de bewoners in optocht naar het monument boven het kerkhof. Voorop lopen de schoolkinderen gevolgd door de priesters van alle dorpen, afgevaardigden van Land- Zee- en Luchtmacht, de burgemeester en tot slot bewoners van Karpathos.

Bevrijdingsfeest op 5 oktober in Menetes

Bij het monument wordt een korte plechtigheid gehouden. De priesters openen met gezang en gebed. Daarna worden kransen gelegd door alle aanwezige vertegenwoordigers. De kinderen dragen enkele gedichten voor. Zingen een lied over Karpathos en na het volkslied gaat men in optocht terug naar de grote zaal onder de kerk. Hier volgt een gezellig samenzijn onder het genot van spijs en drank. (Met dank aan Henk de la Mar voor deze bijdrage)
© 2000-2024 www.karpathos.nl

Bevrijdingsfeest op

5 oktober in

Menetes

Op 5 oktober wordt in Menetes het Bevrijdingsfeest gevierd. (10.30 - 14.00 uur). Op 4 oktober 1944 werden de bezetters verdreven van Karpathos (Italianen en Duitsers). Na een korte kerkdienst in de hoofdkerk Koimisi tis Theotokou gaan de bewoners in optocht naar het monument boven het kerkhof. Voorop lopen de schoolkinderen gevolgd door de priesters van alle dorpen, afgevaardigden van Land- Zee- en Luchtmacht, de burgemeester en tot slot bewoners van Karpathos.
Bij het monument wordt een korte plechtigheid gehouden. De priesters openen met gezang en gebed. Daarna worden kransen gelegd door alle aanwezige vertegenwoordigers. De kinderen dragen enkele gedichten voor. Zingen een lied over Karpathos en na het volkslied gaat men in optocht terug naar de grote zaal onder de kerk. Hier volgt een gezellig samenzijn onder het genot van spijs en drank. (Met dank aan Henk de la Mar voor deze bijdrage)
© 2000-2024 www.karpathos.nl
MENU MENU
MENU MENU